Комплетни градежни услуги и кровни лимени конструкции
 
 
 
 
 
 
 
 

Естетика Лим

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 • Преработка на лим
 • Монтажа
 • Олуци
 
 
 
 • Р ебруваме
 • Опшивки до 8m
 • Железни конструкци и монтаза на панели
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

фасади

 
 
 
 

Глетување

 
 
 
 

Молерај

 
 
 
 

Гипс картон

 
 
 
 

Изолација

 
 
 
 

Кошулица

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

генерал бау

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 • Абриб
 • Фасада
 • Кнауф
 
 
 
 • Молерај
 • Кошулица
 • Плочки
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контактирајте нѐ

 
Контактирајте не користејќи ја формата подолу:
 
 
*
 
 
 
*
 
 
 
 
*